Basın İlan Kurumu Elektronik Tebligat Sistemine Geçti

10.06.2022 09:21:15
Basın İlan Kurumu Elektronik Tebligat Sistemine Geçti

Kurumun gazetelere gönderdiği tebligatlar posta yerine artık elektronik ortamda yapılacak.
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğine eklenen 114/A maddesiyle, Kurumun gazetelere gönderdiği tebligatlar artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak.
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 51. maddesinde Kurum tarafından yapılan tebligatların 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacağı hüküm altına alındığından, Kurumun gazetelere gönderdiği tebligat mahiyetindeki yazılar kapalı zarf usulüne göre posta yoluyla gönderilmekteydi.  
Resmi Gazete’nin 9 Haziran 2022 tarihli ve 31861 sayılı nüshasında yayınlanan değişiklikle tebligatlar artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla yapılacak.
Kurum bu sayede tebligatların daha güvenilir ve daha hızlı iletileceği, kırtasiye-gönderim giderlerinden de tasarruf sağlanacağı bir sisteme geçmiş olacak.
Resmi ilan yayını ile alakalı gazetelerin, UETS adreslerini iki ay içerisinde Kurum Şubelerine bildirmeleri gerekecek.
Yönetmelik değişikliği metni aşağıdaki gibidir:
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğine 114 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Madde 114/A- Kurumun süreli yayınlara tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılır.
Tebligatlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 8 – Süreli yayınlar, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini, 114/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür."Yerel Basında Güven"


Niğde Gündem Gazetesi
Esenbey Mahallesi El Hacı Mahmut Caddesi No:52/8 Merkez / NİĞDE

İletişim
Tel :0388 233 52 00 Faks:0388 213 20 51
E-Mail
formgundem@hotmail.com


Sosyal Medyada bizi Takip edin
Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Niğde Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.